Katechezy dla dorosłych

„SPRAWA CHRYSTUSA…..”
Cykl katechez dla rodziców i chętnych dorosłych
w roku szkolnym 2018/19
Prowadzący: Ks. dr Artur Karbowiak
Katechezy będą się odbywać na świetlicy w Wielowsi  
 
Katecheza  1 – 24 X 2018 r. g. 18.30
Oskarżenie: „Wiara w kontekście współczesności – liberalizm, komunizm, sekularyzacja, postmodernizm”
Obrona: „Wiara – Bóg daruje się człowiekowi w pełny
i ostateczny sposób w Jezusie Chrystusie”
 
Katecheza  2 – 7 XI 2018 r. g. 18.30
Oskarżenie: „Pozakościelne wizerunki Jezusa Chrystusa”
Obrona: „Syn człowieczy w wypowiedziach Jezusa”
 
Katecheza  3 – 12 XII 2018 r. g. 18.00
Oskarżenie: „Krzyż – znak wiarygodności chrześcijańskiej?”
Obrona: „Teologiczne uzasadnienie chrześcijańskiego orędzia zbawczego”
 
Katecheza  4 – 13 II 2019 r. g. 18.00
Oskarżenie: „Wiara w reinkarnację czy wiara
w zmartwychwstanie?”
Obrona: „Zmartwychwstanie: fundamentalna prawda wiary”
 
Katecheza  5 – 13 III 2019 r. g. 18.00
Oskarżenie: „Korzenie Kościoła”
Obrona: „Kościół – misterium zbawienia w mocy Ducha Świętego”
 
Katecheza  6 – 3 IV 2019 r. g. 18.30
Oskarżenie: „Znaki autentyczności Kościoła”
Obrona: „Zabawienie w Kościele i przez Kościół”